Föreläsningar

Individuellt anpassade föreläsningar för ditt lag, team eller organisation
Föreläsningar Upplägget på mina föreläsningar liknar mer workshops. De är överlag uppbyggda så att jag inleder med lite forskningsbaserad teori kring ämnet. Där efter får deltagarna prova 2-3 exempel på praktiska övningar som kan användas för att träna upp den specifika färdigheten. Deltagarna har då möjlighet att prova själva, reflektera och ställa frågor under passet. […]
Låt mig komma och föreläsa!
  • Boka ett första möte med mig, självklart är första mötet kostnadsfritt! 


Team & Grupputveckling

Mentalträning för grupper eller lag som vill nå en ny nivå
Gruppträning (4-8personer, 5-10 träffar) Vid gruppträning är vi en grupp idrottare ifrån samma eller olika idrotter som tillsammans går igenom och tränar oss i mentala färdigheter. Gruppen beslutar tillsammans 4-6 områden som de skulle vilja förbättra och träna på. Därefter utformas ett träningsprogram för gruppen. Vid varje träff går vi igenom ett område, provar 2-3 […]
Låt mig hjälpa er!
  • Boka ett första möte med mig, självklart är första mötet kostnadsfritt! 


Individuell rådgivning

All rådgivning är anpassad efter varje idrottares specifika behov.
All rådgivning är anpassad efter varje idrottares specifika behov. Vi skapar tillsammans en individuell arbetsplan enligt vetenskaplig modell. En del av träningen sker i samtalsform och vissa delar i idrottarens naturliga miljö i samband med träning eller tävling/match.
Låt mig hjälpa dig!
  • Boka ett första möte med mig, självklart är första mötet kostnadsfritt!