Team & Grupputveckling

Mentalträning för grupper eller lag som vill nå en ny nivå

Gruppträning (4-8personer, 5-10 träffar)

Vid gruppträning är vi en grupp idrottare ifrån samma eller olika idrotter som tillsammans går igenom och tränar oss i mentala färdigheter. Gruppen beslutar tillsammans 4-6 områden som de skulle vilja förbättra och träna på. Därefter utformas ett träningsprogram för gruppen. Vid varje träff går vi igenom ett område, provar 2-3 övningar inom området och diskuterar hur dessa kan användas i vår egen vardag vid träning och tävling/match. Varje deltagare får sedan möjlighet att applicera sina nya kunskaper under tiden mellan träffarna. Vid nästa träff börjar träningen med reflektion och diskussion kring hur träningen har gått och hur övningarna kan utvecklas.

Arbete med lag

Vid mental träning med laget skapas arbetsplanen gemensamt med rådgivaren, tränarna och laget. Utifrån tester och observationer lägger vi tillsammans upp en mental träningsplan för laget.